Teksten

Copyright © 2012 Arius Postkasten. Alle rechten voorbehouden.

Website en ontwikkeling
Ontwerp en technische realisatie door Websdesign Internet Communicatie.

Disclaimer

De inhoud van deze website en de inhoud van alle andere uitingen van Arius Postkasten zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Arius Postkasten houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, stuur dan een e-mail naar info@ariuspostkasten.nl.

Privacy Policy
Arius Postkasten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Arius Postkasten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.